Nu digitaliseras nyckelhanteringen med Smart passage

Här kommer viktig information gällande nyckelhanteringen till era fastigheter. Det gäller er som har automatiska brandlarm kopplade till SOS Alarm och Räddningstjänsten Östra Götaland.

SOS Alarm har tillsammans med räddningstjänster över hela landet tagit fram en digital inpasseringstjänst som syftar till en smidigare nyckelhantering i samband med automatlarm. Detta system kallas Smart Passage. Smart passage ökar säkerheten vid nyckelhantering kring automatlarm och öppnar även för en helt nyckelfri inpassering i de fall det passar verksamheten bättre. Det är också så att vårt befintliga nyckelsystem för automatlarm börjar bli föråldrat och kommer sluta produceras. I de fall då andra lösningar än Smart passage kan vara aktuella ska räddningstjänsten kontaktas.

Kort beskrivning av Smart passage

Smart Passage ersätter manuell hantering av fysiska nycklar med ett smart system för fjärrstyrd digital och behovsstyrd inpassering. Vid ett automatlarm i ett objekt med Smart passage delar SOS Alarm ut behörighet till den utryckande räddningstjänsten, så att de kan komma in utan att behöva fysiska fastighetsnycklar. Behörigheten är temporär och avslutas när ärendet är hanterat.

Läs mer om Smart Passage här (länk till SOS Alarms webbplats)

Vad krävs för att ansluta fastigheten till Smart passage?

För att systemet ska fungera krävs det att både räddningstjänstens fordon samt er fastighet har teknisk utrustning för att kunna hantera inpassering.

För er som redan har ett digitalt inpasseringssystem

Smart passage är kompatibelt med de flesta inpasseringssystemen. Det innebär att installationen endast kräver konfiguration, vilket utförs av er installatör.

För er som har nyckelbox alt fysiska nycklar

Väljer du att behålla din nyckelbox byter man ut låscylindern till en ny cylinder som ansluts till Smart passage. Använder ni fysiska nycklar finns det speciella låscylindrar. Du kan fortsätta använda din vanliga nyckel, men räddningstjänsten får en smart nyckel som gör att de har behörighet att komma in då ett brandlam har gått. Din installatör hjälper till med både hårdvara och installation.

Kombination av passersystem och cylindrar

Du kan även använda en kombination av passersystem och nyckelcylindrar.

Så här ansluter ni er

  1. Ta kontakt med din installatör. Om du inte har en installatör kan du antingen:
    söka en installatör på denna sida (länk till SOS Alarms webb)
    eller ta kontakt med SOS Alarms Kundsupport på kundcenter@sosalarm.se
  2. Installatören inventerar vad som krävs för att genomföra installationen.
  3. Installation av Smart passage kan påbörjas.

Eftersom manuell nyckelhantering fasas ut helt den 31 december 2023 är det viktigt att du kontaktar en installatör.

Kontakt

Har ni frågor kan ni vända er till SOS Alarms kundsupport eller till Räddningstjänsten Östra Götaland.

Kundsupport112@sosalarm.se
helen.gidmark@rtog.se