5 saker att ha koll på i sommarstugan

Publicerad 9 juni 2022 kl 10:23

Har du en sommarstuga som du tänker bo i under sommaren?
Då har du väl koll på ditt brandskydd även där?

Förutom att det alltid är viktigt med brandvarnare som kan väcka dig eller göra dig uppmärksammad på en brand, så ligger ofta sommarstugor en bit ifrån tätorter. Det betyder att det ofta tar lite längre tid att få hjälp av oss på räddningstjänsten, ifall olyckan skulle vara framme. Att ha egen släckutrustning är därför ännu viktigare. Se också till att ha en plan för hur du ska utrymma ifall det börjar brinna. Som alltid gäller det att vara försiktig med öppen eld, i form av levande ljus eller brasa i eldstäder.

1. Brandvarnare

Fungerande brandvarnare är precis lika viktigt i fritidshuset som i ditt vanliga hem. Se till att de är rätt placerade och att du har minst en brandvarnare på varje våningsplan.

Placera brandvarnare i eller utanför sovrummen. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum. Brandvarnaren ska vara CE-märkt och vara tillverkad enligt standarden SS-EN 14604. Montera brandvarnaren i taket, enligt leverantörens anvisningar.

När du kommer till fritidshuset för säsongen, gör detta:

  • Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.
  • Rengör brandvarnaren genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa. En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning.

2. Handbrandsläckare

Med en pulversläckare kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i en bostad, men även om brand skulle uppstå i en bil, båt eller husvagn. För fritidshuset, liksom för bostäder i övrigt, rekommenderas en pulversläckare på minst sex kilo och lägsta effektivitetsklass 43A 233BC. Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan för att du ska vara säker på att det är en bra pulversläckare. En släckare behöver kontrolleras och underhållas regelbundet.

När du kommer till fritidshuset för säsongen, gör detta:

  • Kontrollera släckaren. Är den fortfarande laddad och fortfarande hel? Vänd på släckaren och knacka försiktigt i botten. Hörs ett svagt ”porlande” så är allt som det ska. En pulversläckare bör lämnas in för verkstadsgenomgång efter tio år, eller bytas mot en ny.

3. Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare.  Med en brandfilt kan du släcka mindre bränder, till exempel brand i kläder eller om en ljusstake har vält omkull. Storleken på brandfilten ska helst vara 120×180 cm. Häng brandfilten på en lättillgänglig plats, gärna på väggen i köket.

När du kommer till fritidshuset för säsongen, gör detta:

  • Kolla så att du vet var brandfilten hänger, så att du snabbt får tag i den om det behövs.

4. Utrymning

Det är viktigt att veta hur du snabbt och enkelt tar dig ut om det skulle börja brinna. Se till att brandvarnaren hörs ifrån alla sovrum och att det finns möjlighet att ta sig ut på ett enkelt sätt.

5. Var försiktig med öppen eld

I fritidshuset är det, precis som i din vanliga bostad, viktigt att du är försiktig med öppen eld. Kanske vill du elda i kaminen eller tända levande ljus när skymningen så småningom faller? Se till att släcka ljusen innan du lämnar rummet. Och har du eldstäder som kaminer, kakelugnar eller öppna spisar ska du se till att skorstenen är sotad. Elda heller inte med mer bränsle än vad eldstaden är godkänd för.

Tänk även på att en kall eldstad som stått oanvänd en tid bör eldas försiktigt i början, detta så att anläggningen inte tar skada av alltför kraftig temperaturväxling.

 

Läs mer om brandskydd här