3 saker du måste ha hemma

Har du brandvarnare, pulversläckare och brandfilt? Det är de 3 sakerna vi verkligen vill att du ska ha hemma, så att du både kan bli varnad vid en brand och så att du kan göra en egen första insats. Här berättar vi mer om brandskyddsutrustning – dessutom bjuder vi på bonusinformation om en fjärde sak som kan vara bra: spisvakt!

Brandvarnare

Fungerande brandvarnare är en viktig investering för ditt boende. Se till att de är rätt placerade och att du har minst en brandvarnare på varje våningsplan. Brandvarnare placeras i eller utanför sovrummen, Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum. Brandvarnaren ska vara CE-märkt och vara tillverkad enligt standarden SS-EN 14604.

Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, minst en gång i månaden. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

Gör rent brandvarnarna en gång per år eller om de larmar utan anledning. Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.

En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning.

Om rengöring inte hjälper ska du byta ut brandvarnaren.

Läs mer i SRVFS 2007:1 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder.

Här hittar du mer råd om brandvarnare: Brandvarnare

Tips om gratis sms-påminnelse!

Med en gratistjänst kan du få sms-påminnelse om att det är dags att testa brandvarnarna. Du bestämmer själv när och hur ofta du vill ha påminnelsen.

Registrera här när du vill bli påmind

Handbrandsläckare

För en bostad rekommenderas en pulversläckare på minst sex kilo och lägsta effektivitetsklass 43A 233BC. Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan för att du ska vara säker på att det är en bra pulversläckare.

En släckare behöver kontrolleras och underhållas regelbundet. Titta till släckaren varje månad och kontrollera att den fortfarande är laddad och att den inte har några skador. En pulversläckare bör lämnas in för verkstadsgenomgång efter tio år, eller bytas mot en ny.

Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare.  Med en brandfilt kan du släcka mindre bränder, till exempel brand i kläder eller om en ljusstake har vält omkull. Storleken på brandfilten ska helst vara 120×180 cm.

Illustration av en spis med en spisvakt som larmar om spisen är på.Spisvakt

Ett bra hjälpmedel för att förebygga bränder på spisen är en spisvakt. Den består dels av en timerenhet och ett övervakningsskydd. Timern stänger automatiskt av spisen efter en bestämd tid om den glömts påslagen. Om det skulle börja brinna på spisen reagerar detektorn eller överhettningsskyddet och strömförsörjningen till spisen stängs av. Bor du i hyreslägenhet och vill skaffa spisvakt tar du först kontakt med ditt bostadsbolag eller din hyresvärd.