5 tips för brandsäker uppvärmning

Publicerad 8 november 2022 kl 11:09

När elen blir dyrare blir det vanligare att ta till andra metoder för att värma upp sitt boende. Några eldar (rejält) med ved i braskamin, medan andra kanske testar lyckan med gasolvärmare. Som räddningstjänst ser vi tydliga risker med detta. Här kommer 5 tips för brandsäker uppvärmning!

 1. Elda bara i godkänd braskamin
  Du som har braskamin och rökkanal ska rengöra (sota) vart tredje år. En brandsäkerhetskontroll ska också göras vart sjätte år om kaminen inte är den primära värmekällan i huset – då ska det göras oftare. Rengöringen görs av skorstensfejarmästaren (sotaren) i din kommun – alternativt av dig själv eller annan sotare som du ansökt om via oss. Tänk på att detta även gäller de kaminer du redan har, men som du inte använt på länge!Om du inte redan har en braskamin, men vill installera en, måste du göra en bygganmälan till byggnadsnämndskontoret i din kommun. När du installerar din braskamin ska du noga följa anvisningarna som följer kaminen. Vi rekommenderar att du även låter någon fackman kontrollera att skorstenen är lämplig för vedeldning. När du har installerat kaminen måste skorstensfejarmästaren (sotaren) komma hem till dig och kontrollera installationen.
 2. Elda bara med torr ved
  Om veden inte är tillräckligt torr kan eldningen leda till soteld, den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Soteld är en brand inne i skorstenen som uppstår när sot och tjära som samlats i skorstenen fattar eld. Tänk på att ved som huggits i år generellt sett inte är torr förrän nästa år.
 3. Elda med lagom mycket ved
  Elda inte mer ved än vad kaminen är gjord för. Läs instruktionerna för vad som gäller för just din kamin. De flesta kaminer är gjorda för bara två till tre kilo ved per timme. Mer ved ger inte automatiskt mer värme. Däremot kan du överbelasta din kamin och det kan börja brinna i och kring skorstenen.
 4. Använd gasolvärmare och dylikt med stor försiktighet!
  Vi vill också påminna om att endast använda värmare som är godkända för inomhusbruk. Ta alltså inte in t.ex. gasolvärmare som är tänkt för uteplatsen. Följ alltid instruktionerna! Det finns också regler för hur mycket gaser och brännbara vätskor som du får förvara hemma. Mängden varierar beroende på boendeform.
 5. Ha alltid fungerande brandvarnare!
  Oavsett hur din bostad värms upp, ska du alltid ha ett bra brandskydd hemma. Se till att alltid ha fungerande brandvarnare, som kan varna dig vid en brand. Ha också en sex kilos pulversläckare och en brandfilt, så kan du snabbt göra en första insats ifall olyckan skulle vara framme.

Lär dig mer: