Elda säkert i braskamin

En braskamin är trevligt och skönt på många sätt. Innan du installerar den är det lite att tänka på så att du tryggt kan njuta av den under många år. Väl på plats behöver du även kontrollera att du har fungerande brandvarnare i hemmet och en pulversläckare i närheten. En extra brandfilt vid spisen är inte heller fel att ha till hands om något brinnande skulle ramla ur kaminen när du öppnar den.

När du eldar i din kamin är det även bra att tänka på att:

  • Använd bara torr ved. Veden ska vara torkad minst ett år på ett torrt och luftigt ställe.
  • Starta upp brasan snabbt men inte kraftigt. Använd något tändmaterial (tändklossar etc) och rikligt med finkluven ved.
  • Elda inte mer ved än vad kaminen är gjord för. Läs instruktionerna för vad som gäller för just din kamin. De flesta kaminer är gjorda för bara två till tre kilo ved per timma.
  • Småelda inte genom att strypa tilluften. Om du stryper tilluften till elden brinner inte veden ordentligt, vilket gör att skadliga och giftiga partiklar bildas.
  • Askan som blir kvar ska du lägga i en plåthink med lock och ställa på ett obrännbart underlag. Askan är farlig flera dagar efter eldningen.

Rengöring och kontroll av braskaminen

Rengöring av braskamin och rökkanal ska ske vart tredje år och kontroll ska göras vart sjätte år om kaminen inte är den primära värmekällan i huset. Då ska det göras oftare. Rengöringen görs av skorstensfejarmästaren, sotaren, i din kommun.

Du kan sköta rengöringen på egen hand om du ansöker om detta via oss på räddningstjänsten.

Om du vill installera en braskamin krävs bygganmälan

Vill du installera en braskamin måste du göra en bygganmälan. Denna lämnar du hos byggnadsnämndskontoret i din kommun. När du installerar din braskamin ska du noga följa anvisningarna som följer kaminen. Vi rekommenderar att du även låter någon fackman kontrollera att skorstenen är lämplig för vedeldning.

När du har installerat kaminen måste skorstensfejarmästaren komma hem till dig och kontrollera installationen. Sedan kan börja njuta av din kamin!