Idag testas VMA

Publicerad 3 mars 2014 kl 13:33

Idag är det åter dags för test av utomhussignalen viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Testet görs klockan 15:00. Detta varningssystem testas fyra gånger per år. En test som har gjorts under inte mindre än 50 år!

Signalen består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. Inför signalen får du information om testet via Sveriges Radio.

Vad är VMA?

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Vill du veta mer om VMA? Hos MSB hittar du bra information:
Till MSB