Valdemarsvik: detta gäller för sotning och brandskyddskontroll

Publicerad 27 maj 2020 kl 10:21

Bor du i Valdemarsvik och har nyligen fått information om både kommande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, från två olika företag – och känner dig osäker på vad som gäller?

Räddningstjänsten tillhandahåller enligt lag sotningstjänster i kommunen. Dessa tjänster är rengöring (även kallad sotning) och brandskyddskontroll.

Du kan välja att anlita en annan sotare för just sotning
Som fastighetsägare kan du själv ta ansvaret för att just rengöringen/sotningen utförs, antingen genom att du själv rengör eller genom att du låter en annan sotningsfirma (än den upphandlade) utföra den. Just detta är det många som gjort i Valdemarsviks kommun då en ny sotare, Skorstensfejarmästarna Syd, tilldelades uppdraget 2015. I samband med bytet så skickade den före detta sotaren ut blanketter som man fyllde i och skickade in, vilket innebar att man helt enkelt valde bort den sotare som räddningstjänsten tillhandahåller till förmån för den förre sotaren.

Brandskyddskontrollen kan däremot inte utföras av annan sotare än den som upphandlats
När det kommer till brandskyddskontrollen så finns däremot inte möjligheten att välja en annan sotare än den räddningstjänsten tillhandahåller. Just brandskyddskontrollen är en så kallad myndighetsutövning och innebär en inspektion av eldstaden snarare än att den rengörs.

Detta medför att just nu finns det många fastighetsägare som får två aviseringar, en om rengöring från den sotare man valde 2015 med hjälp av den utskickade blanketten och en annan från Skorstensfejarmästarna Syd som ska genomföra brandskyddskontrollen.

Om du inte vill ha två olika sotare så måste du som fastighetsägare höra av dig till den sotare du valt och meddela att du i stället vill nyttja Skorstensfejarmästarna Syd (den upphandlade sotaren i Valdemarsviks kommun). Om du redan fått aviseringen från båda sotarna så får du låta båda komma till dig denna gång, för att sedan ändra på det till nästa gång detta inträffar vilket normalt är om sex år.