Vi övar robotangrepp under Aurora

Publicerad 28 april 2023 kl 07:56

På tisdag 2 maj kommer vi att delta vid den stora försvarsmaktsövningen Aurora som då utspelar sig vid Malmen i Linköping. Vi deltar vid en övning med ett robotangrepp och ett stort antal skadade.

– Vid olika typer av kriser, och inte minst i krig, har vi som räddningstjänst i uppgift att fortsätta verka för att rädda människor, säger Jonas Holmgren, biträdande räddningschef vid RTÖG. Med tanke på världsläget och vår satsning på att kunna hantera just den här typen av händelser, är övningen oerhört viktig för oss att få delta i.

Vi kommer att delta under tisdagen vid Malmen i Linköping där en situation med ett stort antal skadade kommer att uppstå efter ett robotangrepp mot Flygflottiljen vid Malmen. Under övningen kommer både utryckande personal och våra olika ledningsnivåer att övas.

Ny förmåga övas
Övningen stämmer väl överens med våra tidigare satsningar på att utöka sin förmåga att kunna bedriva räddningstjänst bland annat under höjd beredskap och vid mer omfattande olyckor, vilket exempelvis inkluderar att kunna genomföra sök- och räddningsarbete av människor i raserade byggnader samt åtgärder för första hjälpen. Denna förmåga byggs sedan en tid upp och kommer vara igång i sommar. Något du kan läsa om här: https://rtog.se/nyheter/harifran-utgar-snart-vara-specialformagor/)

Att åstadkomma effektiva och samordnade räddningsinsatser under höjd  beredskap och ytterst krig, kräver att räddningstjänsten, tillsammans med andra berörda aktörer, har haft möjlighet till planering, utbildning och övning.

– Samverkan mellan både blåsljusmyndigheter och Försvarsmakten är oerhört viktig och behövs vid den här typen av händelser, menar Jonas Holmgren. Under övningen får vi möjlighet att öva på samverkan mellan oss civila aktörer och försvaret, något vi inte får chansen till så ofta.