Vi planerar för att bygga ett övningsfält i Norsholm

Publicerad 24 mars 2021 kl 14:21

Som räddningstjänst behöver vi öva regelbundet för att upprätthålla och utveckla våra förmågor, för att på bästa sätt kunna rädda liv och värden vid olyckor. Idag har vi två övningsfält inom förbundet, där vi också håller utbildningar i säkerhet för anställda vid kommuner och regioner. Anläggningarna är dock slitna och en av dem behöver flytta på grund av nybyggnationer i området. Tillsammans med det faktum att vi vill hålla jämna steg med utvecklingen är det bakgrunden till att vi nu planerar för att bygga ett nytt räddningsövningsfält i Norsholm.

Du kanske har åkt förbi – eller besökt – något av våra befintliga övningsfält? I Norrköping hittar du det granne med flygplatsen och i Linköping vid Tinnerö. På övningsfälten övar vår operativa personal regelbundet, och här välkomnar vi även kursdeltagare från kommuner, regionen och andra kunder på olika typer av säkerhetsutbildningar. Båda anläggningarna har dock sett sina glansdagar, och på platsen där Linköpings övningsfält ligger, planerar kommunen att bygga nya bostäder. Lösningen på det hela har diskuterats i många år, men nu är det klart: vi kommer att bygga ett helt nytt räddningsövningsfält mitt emellan Linköping och Norrköping – i Norsholm.

Nya möjligheter att möta framtidens olyckslandskap
Med det är inte bara på grund av att dagens anläggningar är slitna som vi bygger nytt. Det handlar också om att kunna möta framtidens olyckslandskap och hänga med i utvecklingen.
-Jag ser framför mig ett räddningsövningsfält där vi både kan öva för den typ av olyckor vi hanterar idag – men också att vi kan möta framtidens olycksrisker genom att öva på andra scenarier, något vi inte har samma möjlighet till idag, säger Ulf Lago, förbundsdirektör.

Att det blir i just Norsholm handlar om att vi hittat mark som stämmer in med våra krav. Bland annat ligger platsen på lagom avstånd för både räddningspersonal och kursdeltagare, och det går att ta sig dit med såväl bil som kollektivtrafik.

Externa utbildningar för fler
Utöver att vi kommer att använda fältet för våra interna övningar, kommer vi alltså precis som idag att erbjuda säkerhetsutbildningar för kommunerna, regionen och andra kunder och aktörer. Enligt Ulf Lago är förhoppningen att det hela ska bli en levande verksamhet som också kan bidra på ett positivt sätt för omgivningen.
– Självklart kommer vi att ta så stor hänsyn vi bara kan till närbelägna verksamheter, men jag hoppas och tror att våra framtida grannar kommer att uppleva att det känns tryggt och säkert att vi har vår verksamhet där. Jag hoppas att det blir en anläggning som är väldigt livfull många dagar i veckan, och ger ett mervärde för de boende i Norsholm.

Tio steg av hundra
Än så länge är vi bara i början av resan mot ett nytt räddningsövningsfält. Vi inväntar nu formella beslut från våra medlemskommuner, och sedan kan vi börja planera mer konkret.
-Tidigast 2024 tror jag att vi kan börja bygga, men mer realistiskt är nog att säga 2025 eller 2026, säger Ulf Lago. Om det är hundra steg att gå innan det är klart, så har vi nu gått ungefär tio. Men jag känner mig väldigt positiv, och jag vet att medlemskommunerna delar vår bild. Detta kan bli jättebra!