Räddningsregion Sydöstra Sverige

Räddningsregion Sydöstra Sverige, RSÖS, är ett samarbete inom ledning av räddningsinsatser och räddningstjänstverksamhet där totalt 26 räddningstjänstorganisationer i 53 kommuner fördelat över 6 län ingår. Inom RSÖS geografiska område finns nästan 1,5 miljoner människor. Syftet att samarbete i en större region är att öka tryggheten för de som bor och vistas inom området och genom samverkan bedriva en effektivare räddningstjänstverksamhet, inte minst vid omfattande och resurskrävande räddningsinsatser.

I Räddningsregion Sydöstra Sverige finns tre räddningsledningssystem med räddningscentraler i Linköping. Jönköping och Kalmar. Tillsammans byggs nu en gemensam operativ ledningsorganisation för att kunna möta framtidens krav. Genom samverkan ges en ökad förmåga att klara större händelser och komplexa räddningsinsatser med en ökad uthållighet.

Samverkan inom Räddningsregion Sydöstra Sverige är förankrad genom en avsiktsförklaring som antogs i november 2020.

Du som larmar 112 märker inte någon skillnad. Samverkan inom Räddningsregion Sydöstra Sverige påverkar inte heller den enskilda räddningstjänstens lokala uppdrag och ansvar.

Karta med markerade verksamhetsområdet för samverkan RSÖS.
color-yellow