Syntolkning av filmen ”Odelad”

Vi är vid en sandstrand, precis intill havet. Ett barn i badbyxor leker med en badboll en liten bit ut i vattnet. En vuxen, som man inte ser mer än fötter och händer på, sitter intill. Filmen är filmad från den vuxnes perspektiv. Den vuxne håller i en smart mobiltelefon. Hen tar en bild av barnet som leker och laddar upp bilden på ett socialt media och delar bilden. När telefonen är i fokus, ser man inte barnet. När den vuxna är klar med mobilen, sänker hen telefonen och både hen och vi som tittare ser: barnet är borta. Filmen panorerar snabbt från ena till andra hållet, för att visa att den vuxna letar efter barnet med blicken. Texten ”Är din uppmärksamhet odelad? Drunkningsolyckor kan ske snabbt och tyst. Ge 100 procent av din uppmärksamhet till badande barn i sommar. Inte till sociala medier, mobilsurf och mejl. Läs mer om vattensäkerhet på rtog.se”.