Tillgänglighetsredogörelse

Räddningstjänster Östra Götaland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur rtog.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så de kan åtgärdas.
  • Eventuella brister eller tillgänglighetsproblem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är till största del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Flera dokument är dock inte tillgänglighetsanpassade, men detta är under arbete och ska åtgärdas inom kort.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG (Myndigheten för digital förvaltning)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Innehåll som eventuellt inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Just nu har vi inga rapporterade problem eller brister.

Så har vi testat webbplatsen

Företaget Funka har gjort en oberoende granskning av webbplatsen rtog.se.