Kamerabevakning

Kamerabevakning vid larmbord

Vi använder filmkameror med ljudupptagning vid larmborden på våra stationer. Kamerorna filmar och sänder endast live, och materialet spelas inte in eller sparas.

  • Vi kamerabevakar våra larmplatser eftersom våra kollegor vid räddningscentralen vill kunna kommunicera viktig larminformation med den personal som finns vid larmplatserna. Då har vi samtidigt kontakt genom mikrofon och högtalare. Genom kamerabevakningen kan räddningscentralen helt enkelt se om det finns någon på plats.
  • När det gäller våra RIB-stationer underlättar kamerabevakning, mikrofon och högtalare när räddningscentralen behöver stämma av med personalen vid larmbordet, innan de åker iväg på ett larm.
  • Om inbrottslarmet skulle gå, kan räddningscentralen använda kamerabevakningen till att se om någonting verkar misstänkt.
  • Det är bara vakthavande befäl samt larm- och ledningsoperatör/befäl som får se det som filmas.
  • Materialet spelas inte in och lämnas alltså inte ut till någon annan.
  • Räddningscentralens kamerabevakning är inte tillståndspliktig.

Kamerabevakning mot yttre objekt eller områden

• Vi kamerabevakar de objekt eller områden som vi anser vara skyddsvärda för verksamheten och där vi vill förebygga brott (t.ex. stöld eller sabotage). Ingen ljudupptagning förekommer inom dessa yttre objekt eller områden.
• Kamerautrustningen kan visa liveströmmat innehåll som kan användas av räddningscentralen (RC) samt av tjänstgörande personal på närliggande aktuell räddningsstation.
• Vid rörelse inom aktuellt yttre objekt eller område, startas automatiskt inspelning. Den kan senare ses av räddningscentralen  (RC) samt av tjänstgörande personal på närliggande aktuell räddningsstation. Materialet lagras i 24 timmar på RTÖG:s lokala servrar och kan användas som bevismaterial vid misstanke om brott.

Mer information