Vad kan stärka brandskyddet?

I alla bostäder bör det finnas brandvarnare. Dessutom rekommenderas brandsläckare och brandfilt. För de flesta är detta tillräckligt som grundläggande brandskydd, men för personer som är riskutsatta behöver ofta brandskyddet förstärkas. Ett förstärkt brandskydd kan vara:

  • Brandvarnare som är kopplade till trygghetslarm.
  • Automatiska släcksystem.
  • Svårantändliga textilier och rökförkläden.
  • Varseblivningshjälpmedel, för dem som har svårt att höra larmet från brandvarnaren.
  • Spisvakt, som bryter strömmen till spisen vid fara för brand.

Därtill är det viktigt med spridning av kunskap om hur särskilt utsatta själva kan öka sin trygghet och att man tittar över hela bostaden. Enkla åtgärder är att rensa bort allt brännbart material på och runt spisen, byta levande ljus mot elljus, uppmärksamma hur möbler är placerade, byta gamla sladdar och fördelardosor samt använda timer på kaffekokare, vattenkokare och brödrost. Likväl bör man uppmärksamma eventuella riskbeteenden: Finns det tecken på samlarbeteende? Var och hur sker rökning? Hur hanteras eldning och levande ljus?

Läs mer om Stärkt brandskydd