Stärkt brandskydd

I alla bostäder bör det finnas brandvarnare. Dessutom rekommenderas brandsläckare och brandfilt. För de flesta är detta tillräckligt som grundläggande brandskydd, men för personer som är riskutsatta behövs ofta brandskyddet förstärkas.

Ett förstärkt brandskydd kan vara:

  • Brandvarnare kopplad till trygghetslarm.
  • Automatiska släcksystem.
  • Svårantändliga textilier och rökförkläden.
  • Varseblivningshjälpmedel, om du har svårt att höra larmet från brandvarnaren.
  • Spisvakt, som bryter strömmen till spisen vid fara för brand.

Därtill är det viktigt med spridning av kunskap om hur särskilt utsatta själva kan öka sin trygghet. Att man tittar över hela bostaden. Enkla åtgärder är att rensa bort allt brännbart material på och runt spisen, byta levande ljus mot elljus, uppmärksamma hur möbler är placerade, byta gamla sladdar och fördelardosor samt använda timer på kaffe- och vattenkokare och brödrost. Likväl bör man uppmärksamma eventuella riskbeteenden – finns det tecken på samlarbeteende, var och hur sker rökning, hur hanteras eldning och levande ljus?

Utifrån rådande och aktuell lagstiftning åläggs ansvaret om brandskydd i bostaden på den enskilda individen. Med stigande ålder kan man få en sämre beredskap och förmåga att hantera vardagliga sysslor och därmed ökar också behovet av stöd. Detta inkluderar även frågan om brandskydd. Du som anhörig eller nära kan vara av stor betydelse för att hjälpa personen att öka tryggheten i sitt hem.

Varseblivning

Hjälpmedel som uppmärksammar ljudsignaler för dig som inte hör dem kallas varseblivning. Varseblivning finns till för att uppfatta dörrklockan, telefonens ringsignal, väckarklockan och brandvarnare med mera. I regel består varseblivning av två enheter, en del som kopplas till prylen som ska uppfattas (sändare) samt en del som ska förstärka signalen (mottagaren).

Personer med hörselnedsättning har ofta svårt att höra brandvarnarens högfrekventa diskantljuden, då den vanligaste hörselnedsättningen är just i diskantområdet. Dessutom är brandvarnaren särskilt viktig på natten, då hörapparatanvändare inte använder sina hörapparater och därmed har ännu svårare att uppfatta larmet av en brandvarnare.
De brandvarnare i hemmet som är anpassade för hörselskadade har en särskild sändare (en antenntråd) som skickar ljudet trådlöst till en mottagare. Mottagaren i systemet är i regel kopplad till en dosa som vibrerar. Dosan läggs under madrassen och när den vibrerar vaknar, det passar även för helt döva personer. Det finns även mottagare att spänna fast i byxlinningen eller som man sätter på sig runt handleden och som vibrerar när larmet går. Det finns även varsblivningssystem som kan larma till mobiltelefonen. Ofta finns flera typer av larm kopplade till samma mottagare, du ser på mottagaren vad som signalerar/larmar.