Allmän säkerhet i hemmet

Saker och ting förändras. Det som fungerade igår kanske inte fungerar idag. Hjälp som inte tidigare har behövts blir kanske plötsligt nödvändig för att klara alla vardagliga aktiviteter.

Med förebyggande insatser, ibland enbart små, kan vi göra hemmet till en säkrare plats och undvika många olyckor. Genom dessa åtgärder blir hemmet också säkrare vid händelse av brand.

Fallolyckor

Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Varje år faller 67 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård och drygt 1 000 personer dör årligen. Risken att falla ökar med stigande ålder, 7 av 10 av de som faller är 65 år eller äldre. Att man med stigande ålder får en ökad risk att drabbas beror bland annat på svagare muskler, försämrad balans och gångförmåga, nedsatt syn eller på grund av sjukdom. Andra faktorer som kan öka risken för fall är till exempel vissa läkemedel, undernäring eller faktorer i miljön som till exempel dålig belysning, lösa mattor eller hala golv. Olika faktorer i personens omgivning kan påverka risken att falla, som till exempel belysning, mattor eller trösklar. Oftast sker olyckorna på plana ytor medan man rör sig.

Den vanligaste platsen för en fallolycka är i hemmet, men viktigt att veta är att med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras. Många fall och frakturer kan förebyggas med fysisk träning. Hälsosamma matvanor, en säker miljö och bättre koll på läkemedelsintag anses också minska fallrisken.

Faktorer i omgivningen att uppmärksamma:

 • Sticker mattkanter upp? Behövs halkskydd under mattorna?
 • Ligger det sladdar på golvet som personen kan snubbla över?
 • Är belysningen tillräcklig och ändamålsenlig? Är den riktad så att den inte bländar? Behövs det fler lampor? Behövs det en nattlampa?
 • Är trösklar ett problem? Går det att ta bort dem?
 • Finns det ledstänger i trapporna?
 • Är det svårt att ta sig fram i bostaden? Går det att möblera om?
 • Finns de föremål som personen använder ofta nära till hands?
 • Har personen svårt att resa sig upp? För låg säng/stol/toalett? Armstöd och dynor kan underlätta.
 • Finns det en sittplats där personen kan ta på och av sig skorna?
 • Kan personen behöva antihalksockar inomhus eller broddar utomhus?
 • Behövs det halkskydd i badrummet? Ett halkskydd i badkaret eller duschen kan minska fallrisken, liksom en halkfri badrumsmatta att stå på efter badet eller duschen.
 • Behövs det en duschpall eller badbräda?
 • Finns det en fixartjänst i kommunen som kan hjälpa till med exempelvis byte av gardiner, taklampor och batterier i brandvarnaren?
 • Har personen trygghetslarm?
 • Har personen en bärbar telefon eller mobil som hen bär med sig överallt? Det ger möjlighet till snabbare hjälp om olyckan skulle vara framme.

Trygghetslarm

Äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma utan att tumma på säkerheten. Ett trygghetslarm kan ge ökad trygghet och säkerhet i vardagen – att enkelt kunna larma vid nödsituationer eller akuta behov. Detta larm är en form av bärbart personlarm att ha på sig hela tiden. En säkerhetsfunktion, både för den behövande och för de runt omkring!

Trygghetslarm är en del av det kommunala ansvaret för äldre och personer med funktionsnedsättning. Kontakta din hemkommun om du eller någon i din närhet har behov av trygghetslarm. I vissa kommuner finns även möjlighet att koppla sitt trygghetslarm till brandlarmet, undersök gärna hur det ser ut i din hemkommun. Vid intresse, läs om Åtvidaberg som infört denna teknik för alla personer med insatser från hemtjänst och trygghetslarm.

Vidare läsning