Vem är särskilt riskutsatt?

Många som omkommer i bostadsbränder är äldre, men ålder är inte en riskfaktor i sig. Alla som har svårt att uppfatta eller snabbt sätta sig i säkerhet vid en brand är särskilt utsatta. Det finns också de som har ett beteende som ökar risken för brand. Det är riskbeteenden och de förutsättningar individen har att reagera och agera – det vill säga förmågan att sätta sig i säkerhet – som styr behovet av ett stärkt brandskydd.

Riskfaktorer

Personer som bedöms vara särskilt utsatta stämmer in på en eller flera av nedanstående punkter. Det är ofta kombinationen av flera riskfaktorer som gör personen riskutsatt, inte en enskild faktor. 

 • äldre 
 • missbruk och beroende
 • fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar
 • ensamboende
 • demenssjukdom
 • psykisk sjukdom och psykisk störning
 • tidigare inträffade tillbud
 • boende långt ifrån hjälp 

Många bränder där människor avlider är rökningsrelaterade. En tredjedel av alla dödsolyckor kopplade till brand beror på rökning. Det är inte heller ovanligt att brand uppstår i samband med matlagning.

Exempel på vad som kan göra en person särskilt utsatt

Här nedan följer några konkreta exempel på vad som kan göra en person särskilt utsatt vid en bostadsbrand. Känner du igen dig eller har du någon i din närhet som stämmer överens med någon/några av dessa punkter? Då är det särskilt viktigt att se över brandskyddet i hemmet och överväga ett stärkt brandskydd.

Nedsatt hörsel kan göra att man inte uppfattar larmet från brandvarnaren.
Den som ser dåligt eller har problem att röra sig kan ha svårt att snabbt sätta sig i säkerhet.
Om man har minnessvårigheter kan det vara svårt att göra rätt saker vid en brand. Man kan ha svårt att bedöma en situation, göra saker i en lämplig ordning eller larma. Glömska kan också göra att man ibland glömmer maten på spisen eller att släcka levande ljus.
Om man ofta är påverkad av läkemedel eller alkohol kan man ha svårt att uppfatta en brand. Ibland har man också ett beteende som ökar risken för att en brand uppstår, exempelvis om man råkar somna med en cigarett i handen.
Många bränder där människor avlider är rökningsrelaterade. Det är ofta personer som är påverkade av exempelvis alkohol eller har nedsatta funktioner som har en högre risk för eller vid en rökningsrelaterad brand.
color-yellow

Testa dig själv: Är du eller någon i din närhet särskilt riskutsatt?

 1. Om det börjar brinna i bostaden, skulle personen uppfatta det?
 2. Kommer personen att kunna agera (ta sig ut) på ett relevant sätt om det börjar brinna i bostaden?
 3. Har personen ett beteende som ökar risken för brand i bostaden?

Svarar du ja på någon eller några av dessa frågor kan individen i fråga uppfattas som särskilt riskutsatt. Du rekommenderas att ta del av all information under detta avsnitt.