Utbildare

En viktig del för alla inom räddningstjänsten är att utbilda andra och informera om hur man skapar sin egen säkerhet. På förbundets utbildningsanläggningar bedriver vi både extern och intern utbildning.

Förutom att utbilda på egna anläggningar är man också ute hos kunder och håller företagsanpassade utbildningar eller informerar om brandsäkerhet. Du kan även hålla i de så viktiga utrymningsövningarna som alla verksamheter bör göra regelbundet för sin personals säkerhet. Det finns ett brett utbud av utbildningar. De vanligaste utbildningarna är i grundläggande brandkunskap och första hjälpen/HLR med hjärtstartare. Jobbet kan även innebära att utbilda de som ska vara brandombud på sina arbetsplatser eller vara föreståndare för brandfarliga varor.

En arbetsdag brukar alltid börja med att gruppen samlas på morgonen för att gå igenom dagens arbete och titta på vad som behöver göras under dagen. Därefter dukar du upp och förbereder utbildningar i lektionssalen. Sedan ser du fram emot att få ta hand om kursdeltagarna och ge dem värdefull kunskap.

De arbetsuppgifter som upptar störst del av arbetstiden under en vecka är en hel del kundkontakter och att planera och göra iordning inför kurser. Den roligaste biten är att genomföra både de teoretiska och praktiska delarna i utbildningarna. När sedan deltagarna gått hem återställer man allt och sköter den registrering som behövs så att de som gått våra utbildningar får sina intyg och behörigheter.