Larm- och ledningsoperatör

Vid vår räddningscentral finns alltid ett vakthavande befäl och en larm- och ledningsoperatör . Tillsammans bildar vi ett team där det vakthavande befälet är arbetsledande under insatser. Vi hanterar larmen för fjorton kommuner och 44 olika räddningsstationer, vilket innebär cirka 8 300 larm per år.

Vi börjar varje arbetspass med en överlämning från avgående personal. Då får vi kännedom om händelser under föregående arbetspass samt information som är viktig att känna till inför vårt eget pass. Det kan handla om eventuella vägarbeten eller arrangemang som samlar mycket folk och som vi behöver ta hänsyn till. För att få kontroll på det aktuella läget för egen personal och material har vi sedan en videokonferens med samtliga befäl på våra fyra heltidsstationer.

Det första som händer när vi får in ett larm är att vi får medlyssning på samtalet som kommer till 112, om det gäller räddningstjänst. Där gör du en snabb bedömning ihop med vakthavande befäl och ser sedan till att rätt fordon åker på uppdraget.

En annan viktig uppgift är att dokumentera de åtgärder som vi utför under insatsen och det som räddningsledaren på skadeplatsen rapporterar in till oss. Dessa anteckningar kopplas sedan till aktuell insatsrapport för att vi ska ha noggrann dokumentation om allt vi gör. Under pågående insatser har vi ofta även kontakt med flera olika externa aktörer.

Mellan larmen har du vissa ansvarsområden som du sköter. Det kan till exempel vara vårt radio- eller ledningssystem eller uppföljningar av olika slag. Du måste vara tekniskt kunnig för att kunna jobba här, eftersom räddningscentralen är uppbyggd av flera olika tekniksystem.