Insatsledare

En av vårt förbunds operativa funktioner är att vara insatsledare. Då är det främsta uppdraget att leda utryckningsstyrkor vid olyckor eller andra akuta händelser. Insatsledare stöttar stationerna i hela förbundet och kan därför åka på larm i alla våra orter, något som är en stor fördel eftersom man då även får chans att träffa kollegor på andra stationer.

En viktig del i uppdraget är att samverka med främst sjukvård och polis både före, under och efter insatserna. Efter exempelvis en brand ansvarar man även för att ge de drabbade den hjälp de behöver, till exempel kontakter med försäkringsbolag, enheter inom kommunen eller andra kontakter så att de kan komma vidare.

Därför är det väldigt viktigt att kunna möta människor på ett professionellt och omhändertagande sätt i just den situation de befinner sig.

En stor del av arbetstiden går även till utbildning och övning av olika slag. Varje insatsledare har sin specialisering och ansvarar för att bidra till utveckling och utbildning vid insatser inom exempelvis kem- flyg- och tågolyckor, eller höghöjdsräddning. Du utbildar och övar dina kollegor i skiften och vid deltidsstationerna inom det område som du ansvarar för.