Brandingenjör

En brandingenjör jobbar för att skyddet mot olyckor i samhället hela tiden ska öka. Du kan vara remissinstans till andra myndigheter exempelvis vid ansökningar om offentliga tillställningar eller vid utfärdande av alkoholtillstånd. Vid större insatser kan du även vara räddningsledare.

Mycket av arbetstiden går till att vara ute vid tillsyner, samverkansmöten med byggkontoren vid nybyggnationer, planärenden, avsyningar vid tillståndsgivning, samverka med verksamheter som behöver insatsplanering och hög beredskap. Andra uppgifter kan handla om att vara remissinstans i miljötillståndsärenden, utbilda och informera invånare och kollegor eller ge enklare rådgivning.

Efter tillsyner ska protokoll och förelägganden skrivas. Även vid andra enklare rådgivningar ska allt dokumenteras så att andra kan följa upp ett ärende. En utmaning i yrket är att hålla sig á jour inom ett brett område. Vid ändringar i lagar, föreskrifter och rekommendationer behöver du snabbt kunna tillämpa de nya reglerna.

Goda kollegor som kan hjälpa till i olika frågor men som likväl kan fungera som goda vänner på fritiden är något som gör att trivseln på arbetsplatsen är bra. Frihet under ansvar gör att man som brandingenjör kan vara med och utveckla sin egen roll och sina arbetsuppgifter, vilket gör det lätt och roligt att vara engagerad i sin yrkesutövning.