Styrkeledare

Som styrkeledare har du mycket ansvar både för det dagliga arbetet och för kollegor. Planering av olika slag upptar även en stor del av arbetstiden. När det inte är larm fungerar du som arbetsledare på stationen och då ska du leda och fördela arbetet mot de mål förbundet har.

En styrkeledare ska bland annat se till att gruppen övar och sköter de rutiner som finns på stationen exempelvis slangtvätt, rökskydd och bilar. Vid larm är styrkeledaren ibland räddningsledare och har hela ansvaret. Vid de större olyckorna är däremot uppgiften att styra gruppen mot de mål som yttre befälet sätter upp.

En stor utmaning i detta arbete är att få gruppen att fungera både på larm och i vardagen utan att man är deras chef. Att skapa engagemang och få driv i de uppgifter som vi har framför oss för tillfället. En stor del av arbetstiden upptas av att lösa akuta saker både på stationen och larm. Det innebär också att öva, planera och hålla material i bra ordning så att vi lyckas så bra som möjligt när det är larm.

Man ska också se till att vi håller vår fysiska form. Tre gånger varje år testas man, två gånger på rullband och en gång på en arbetsbana som är obligatorisk för alla som åker som styrkeledare eller brandman.