Administratör

Som administratör krävs det att du är både serviceinriktad och flexibel. Arbetsuppgifterna varierar mycket och vi har också många varierande typer av administratörsroller.

Huvuduppdraget är att serva organisationen i personal-, löne- och ekonomifrågor. Du jobbar exempelvis med leverantörs- och kundfakturering samt löpande bokföring. Du kan också sköta diarieföring och arkivering eller administrera våra utbildningsanläggningars kurser. Här har du mycket externa kontakter.

Du kan även delta i rekrytering och arbeta med pensionsfrågor och rehabiliteringsärenden.Utmaningen i yrket är att ha en hög tillgänglighet både externt och internt. Du strävar även efter att kunna hjälpa dina kollegor och se till att det inte skapas några flaskhalsar där jobben byggs på hög. Utmaningen ligger också i att få tiden att räcka till och att utveckla arbetsuppgifterna för att bli ännu mer
effektiv.

Arbetsglädje känner man när man hinner med sina arbetsuppgifter och när allt flyter på. När man får ta ansvar för och vara med och påverka sin egen arbetsmiljö. När man känner att man lyckas och når sina mål i tid, exempelvis tertialbokslut och korrekt utbetalade löner.