Tekniker

En vardag som tekniker bjuder på väldigt många olika arbetsuppgifter. Jobbar du i någon av våra verkstäder kan du få reparera och underhålla det mesta som kan gå sönder. Det kan vara allt från fordon och brandmaterial till verktyg och mobiler. Ibland tillverkar vi även brandmaterial.

Du har dessutom en hel del kontakter med försäljare när det gäller fordon och material. Inköp av olika material tar även en del tid. Dessutom vill vi få bra priser eftersom vi betalar med invånarnas skattemedel. Nästa stund kan du behöva ha kontakt med något försäkringsbolag för att därefter leta reservdelar på internet.

Även om jobbet till stor del är praktiskt behöver du dokumentera mycket av det du gör. Du kan också ansvara för att betala fakturor och ta hand om felanmälningar och beställningar på jobb som kommer in till oss.

En annan uppgift som tekniker är att hantera allt gods och all post som kommer till och från oss eller som ska till andra stationer. Det kan vara både fordon och material som ska flyttas mellan stationer.

Du träffar mycket folk om dagarna och behöver tycka om att serva dina kollegor. Ger du dem en bra service kan de göra ett ännu bättre jobb. Du får se mycket av våra kommuner som tekniker eftersom fordon, material och utrustning finns på många olika platser.

En annan mycket viktig uppgift vi sköter är underhåll av systemet för viktiga meddelanden, VMA, så att det fungerar både när det testas fyra gånger på år eller om det skulle behöva användas på riktigt.