Gasol i bostaden

I din bostad får du endast förvara gasol för ditt behov. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. Utöver detta får annan brandfarlig gas (till exempel acetylen) förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden, det vill säga en egen så kallad brandcell.

Enbostadshus

I enbostadshus som villa, radhus eller fritidshus får två gasolbehållare (vanligen en i drift och en i reserv) förvaras. Vardera behållare får rymma högst 30 liter (benämns P11). Lämplig förvaringsplats är ett utrymme med ventilation direkt ut till det fria. Öppen eld får inte heller förekomma i förvaringslokalen.

Förvara aldrig gasbehållare på källarplan eller på vinden

I förråd eller garage som är avskilda från bostaden i lägst brandteknisk klass, EI 30, får gasolbehållare, samt två behållare av annan brandfarlig gas (till exempel acetylen) förvaras. Utrymmet ska vara ventilerat.

Flerbostadshus

I flerbostadshus får gasolbehållare med en volym av vardera högst fem liter (blå campingbehållare) förvaras. Behovet av gasol avgör antal behållare. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. I normalfallet blir detta två behållare om vardera fem liter.

Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, under förutsättning att den inte är inglasad eftersom en inglasad balkong räknas som boyta. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras.

För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus.

Förvara aldrig en av gasbehållare i vindsförråd, källarförråd och flerbilsgarage

Se även våra råd och anvisningar för brandfarlig gas i flerbostadshus eller MSB:s råd.: