Linköping

I Linköpings kommun finns fyra så kallat Seveso-klassade företag. Sådana företag bedriver verksamheter som lyder under Seveso-lagen, och bedöms som farliga om en olycka skulle ske.

Det finns en lägre kravnivå och en högre kravnivå. Två av företagen i Linköping omfattas av den högre nivån, och två av den lägre nivån.

Om en olycka inträffar meddelas allmänheten genom larmsignalen Viktigt meddelande.

Räddningstjänsten Östra Götaland har hög beredskap och är väl förberedda om det skulle inträffa en kemikalieolycka. De aktuella företagen har beredskapsplaner för olyckshändelser och samarbetar med brandförsvaret för att underlätta räddningsarbete och brandbekämpning.

Är du beredd?