112

När du råkar ut för, eller ser, en akut olycka av något slag, ringer du 112. Du kan inte nå 112 via nätet utan endast via telefon. SOS Alarm ansvarar för detta nödnummer och via dem kan du få hjälp av alla samhällsresurser. Visst du att 112 är ett europeiskt nödnummer och gäller i alla EU-länder?

När du ringer 112:

  • Berätta vad som hänt och var det har inträffat.
  • Berätta från vilket telefonnummer du ringer.
  • Berätta vilken hjälp du tror behövs.

Ge SOS-operatören så mycket information som möjligt och svara på dennes frågor. Frågorna som ställs är noga utvalda för att de ska kunna ge dig rätt hjälp så snabbt som möjligt. Vid brådskande, akuta eller livshotande händelser jobbar alltid två operatörer under ditt samtal. En som intervjuar dig och en som påbörjar alarmeringen.

Har du ytterligare uppgifter efter att samtalet är avslutat, ring gärna SOS igen.

När hjälp kommer till olycksplatsen – möt upp, öppna dörrar och visa var hjälpen behövs! Det sparar värdefull tid.

Sms-larm för hörsel- eller talskadade

Är du döv, tal- eller hörselskadad kan du larma SOS Alarm via sms. För att kunna göra det måste du registrera dig hos SOS.

Här hittar du mer information:
Sms-larmning för tal- eller hörselskadad

Nyfiken på 112? Här hittar du mer information:
112