Vi kommer på besök

Bild på två brandmän som testar om brandvarnaren fungerar i en lägenhet

För att öka människors kunskap om hur man skapar brandsäkra hem och att höja deras förmåga att agera om något skulle inträffa, arbetar vi med så kallade riktade kommunikationsinsatser, ibland även benämnda ”hembesök”. I dagsläget gör vi besök i bostäder i Linköping och Norrköping. Innan vårt besök sätter vi upp en informationslapp i ditt trapphus, så att du vet i förväg att vi kommer.

Under vårt besök pratar vi om:

  • Hur du kan undvika att det börjar brinna hemma hos dig.
  • Vad du ska göra om det ändå börjar brinna hos dig.
  • Vilka saker som är bra att ha hemma, till exempel brandvarnare, brandsläckare och brandfilt.

Om du har några frågor om våra hembesök, kan du kontakta oss på 010- 480 40 00 (växel) eller info@rtog.se.