Norrköping

Farliga verksamheter i Norrköpings kommun

Flera företag i Norrköping kommun använder farliga ämnen i sin verksamhet, ämnen som kan vara skadliga för både människor och miljö. Dessa företag måste därför följa särskilda regler och lagar kring säkerhet, bland annat Lagen om skydd mot olyckor och den särskilda Sevesolagstiftningen.

Du och alla andra som bor och verkar i Norrköpings kommun ska enligt lagen få information om vilka företagen är, vilka ämnen de hanterar och vilka risker som finns. Det är också viktigt att du får veta vad du ska göra om det skulle ske en olycka – till exempel en stor brand eller ett utsläpp – på någon av de här verksamheterna.

I menyn till vänster (eller ovanför, om du läser på din telefon), kan du läsa om alla verksamheter som antingen klassas som farliga verksamheter eller som Seveso-företag av den lägre eller högre kravnivån.

color-yellow

Är du beredd?

I september 2021 skickade vi ut en informationsfolder till dig som bor eller verkar i närheten av några av dessa företag. Du kan läsa den här:

color-red

Vi har hög beredskap

Vi på Räddningstjänsten Östra Götaland har hög beredskap och är väl förberedda om det skulle inträffa en kemikalieolycka. De aktuella företagen har beredskapsplaner för olyckshändelser och samarbetar med brandförsvaret för att underlätta räddningsarbete och brandbekämpning.