Brandfarliga vätskor

Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska måste du ha tillstånd från oss.

Enbostadshus

I enbostadshus som villa, radhus eller fritidshus får du förvara behållare med högst tio liter brandfarlig vara. I garage, ventilerad källare eller i fristående eller brandteknisk avskilt förråd, får du förvara upp till 100 liter brandfarlig vätska. Sammanlagt får du inte ha mer än 100 liter utan tillstånd och aldrig mer än vad du har behov av.

Du får inte förvara brandfarlig vara på vinden!

Flerbostadshus

Bor du i lägenhet får du förvara behållare med högst tio liter brandfarlig vara. På balkongen får du förvara brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, helst i ett skåp. Inglasad balkong räknas som boendeyta, det vill säga som inomhus.

I garage i flerbostadshus får du inte förvara någon brandfarlig vara i lös behållare. Du får ha brandfarlig vätska i fordonets tank och en reservdunk i fordonet.

Du får inte förvara brandfarlig vara på vinden eller i källaren!

Se även våra råd och anvisningar för brandfarlig vätska i flerbostadshus eller MSB:s råd:
Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö (länk till pdf på MSB:s webbplats)