VMA

Vid en större eller allvarligare händelse kan signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten, VMA” användas i tätorter för du ska uppmärksammas på att något allvarligt har hänt. Det kan till exempel göras om vi får ett utsläpp av giftig gas eller i samband med att giftig rök sprids från en brand.

Så låter signalen

Signalen för viktigt meddelande består av ljud i sju sekunder följt av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas i cirka två minuter och följs sedan av signalen ”faran över”, en 30-40 sekunder lång signal.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radion eller titta på tv:n för information om varför signalen ljuder.

Provning av signalen

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Varningssystemet har testats var tredje månad under de senaste femtio åren.

VMA i din mobil

Sedan den 1 februari 2015 kan du få ett sms till din mobiltelefon om den är registrerad på en adress i ett område där något inträffar.

Går ett VMA ut till det område där din mobil är registrerad, får du det automatiskt om den som beställer möjligheten att även skicka det till mobilen i området. Det kan även komma röst-meddelade i din fasta telefon. Meddelandet läses då upp när du svarar.

color-red

Länkar och mer information om VMA:

Hördes inte Hesa Fredrik där du bor?

Här kan du rapportera om testet av VMA-signalen inte hördes i ditt område.