اطلاعات به زبان فارسی

در این کمون چند شرکت هستند که در فرایند تولید خود با مواد خطرناک سروکار دارند و بهمین دلیل مشمول مقررات ایمنی گسترده‌ای می‌باشند. در هنگام بروز حادثه این مواد می‌توانند برای شما و طبیعت زیان‌آور باشند. برای دانستن این‌که درهنگام بروز یک حادثه چگونه باید عمل کنید، مهم است که این اطلاعات را مطالعه نمایید.

بدین‌گونه از وقوع یک حادثه باخبر می‌شوید

اگر حادثه‌ای درارتباط با مواد خطرناک بوقوع بپیوندد شما از چند طریق از آن باخبر خواهید شد. یکی از آن‌ها از سوی آژیر موسوم به ”پیام مهم” می‌باشد که در خیابان‌ها بصدا در می‌آید. روش دیگر پیغام آگاهی‌دهنده یا پیغام هشداردهنده‌ای است که از تلویزیون یا رادیو ارسال می‌گردد.

اطلاعات را می‌توانید از طریق پیامک به تلفن همراه خود نیز دریافت کنید.

در هنگام شنیدن آژیر این‌گونه عمل نمایید

آژیر خارج از منزل که به آن ”پیام مهم” می‌گویند از سیگنال‌هایی تشکیل شده‌است که هرکدام ٧ ثانیه طول می‌کشند و مابین هردو سیگنال ١٤ ثانیه سکوت می‌باشد. این سیگنال‌ها دستکم طی یک زمان دو دقیقه‌ای تکرارمی‌شوند.

درهنگام شنیدن این سیگنال‌ها، بروش زیر عمل نمایید:

  • بداخل منزل بروید.
  • درها، پنجره‌ها و هواکش را ببندید.
  • به رادیو و تلویزیون گوش کنید.

آژیر ”پیام مهم” هرچهارماه یک‌بار آزمایش می‌شود.

این عمل راس ساعت ١٥ اولین دوشنبه غیر تعطیل ماه‌های مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبرانجام می‌گیرد.

اگردر میان دود یا توده گاز قرار گرفتید…

دود و گاز می‌توانند یک بوی قوی و نافذ داشته‌باشند که موجب سوزش چشم و بینی می‌گردد و همچنین باعث تحریک گلو و سرفه‌کردن می‌شود.

به جهت باد فکر کنید! از محل حادثه دور شوید.

از مسیر وزش باد خودرا دور کنید.

شما می‌توانید با نفس کشیدن از میان یک پارچه مرطوب برای خود یک ”فیلتر فرار” موقت درست کنید.