Åtvidaberg

I Åtvidabergs kommun finns ett så kallat Seveso-klassat företag. Sådana företag bedriver verksamheter som lyder under Seveso-lagen, och bedöms som farliga om en olycka skulle ske.

Det finns en lägre kravnivå och en högre kravnivå. Företaget i Åtvidabergs kommun omfattas av den lägre kravnivån.

Om en olycka inträffar meddelas allmänheten genom larmsignalen Viktigt meddelande.

Räddningstjänsten Östra Götaland har hög beredskap och är väl förberedda om det skulle inträffa en kemikalieolycka. De aktuella företagen har beredskapsplaner för olyckshändelser och samarbetar med brandförsvaret för att underlätta räddningsarbete och brandbekämpning.