Checklista: Barns säkerhet

Inomhus

 • Montera spärranordningar på fönster och balkongdörrar.
 • Montera ugns- och spisskydd, tippskydd på spisen, öppningsskydd på ugnsluckan och spärranordningar på luckor och lådor i kök.
 • Elinstallationer ska vara gjorda av fackmän.
 • Kontrollera att ledningar i badrum, kök, tvätt och på balkongen är jordade, undvik lösa sladdar på golven, installera en jordfelsbrytare och sätt petskydd i vägguttagen.
 • Förvara mediciner och kemikalier så att barn inte kan komma åt dem.
 • Montera tippskydd på bokhyllor.
 • Montera halkskydd och grindar i trappor.
 • Ha halkskydd under mattor samt halkmatta i duschen och badkaret.

Utomhus

 • Ha reflexer på barnens kläder samt på barnvagnen.
 • Använd alltid bilbarnstol och bilbälte i bilen.
 • Använd alltid hjälm vid cykling eller mopedkörning.
 • Använd alltid flytväst på sjön. Även iland, när barnen leker vid vatten.

Undvik förgiftning

 • Se över förvaring av maskindiskmedel, alkohol och andra kemiska ämnen. Förvara dem i låst skåp oåtkomligt för barnet. Rengöringsprodukter och läkemedel är ofta frätande och skadliga i fel doser.
 • Förvara aldrig giftiga vätskor i läsk- eller saftflaskor!
 • Förvara mediciner (både receptbelagda och receptfria) på ett ställe där barnet inte kommer åt dem, helst i ett låst skåp. Tänk på att far- eller morföräldrar på besök eventuellt har sina mediciner lättillgängliga i väskan!
 • Skruva åt locket ordentligt på flaskor och burkar med farligt innehåll.
 • Förvara mediciner i originalförpackningarna för att undvika att barnet får i sig fel medicin.
 • Lär dina barn att aldrig smaka på bär, svampar eller växter utan att först visa det för en vuxen.
color-yellow

Tips!

Du vet väl att du kan hyra flytvästar hos oss?

Läs mer här:

Hyr flytväst hos oss

Undvik brännskador

 • Ha god uppsikt över de minsta barnen vid matlagning och hantering av heta vätskor.
 • Montera skyddsgaller för ugnen, spisskydd och tippskydd för spisen.
 • Vrid alltid handtaget på kastrullen inåt så mindre barn inte kan få tag i det och välta kastrullen över sig.
 • Var försiktig med levande ljus. Det är vanligt att barnen bränner håret, särskilt vid Lucia och kring jul.
 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.
 • Strunta i bordsduk om du har barn i upptäckaråldern, och ställ muggar och tillbringare med het dryck långt in på bordet.
 • Fyrverkerier och barn ska hållas skilda åt. Låt barnen titta på fyrverkerierna genom fönstret istället. Det är dessutom bättre för deras öron.
 • Lär barnen att inte röra braskaminer. Barn förstår inte alltid att den ibland är varm och ibland kall.