Lättläst svenska

Om det händer en olycka med farliga ämnen

Vissa företag i din närhet använder
farliga ämnen i sin verksamhet.

Om det skulle ske en olycka med
dessa farliga ämnen kan det vara
farligt för dig och för miljön.

Det är bra att veta att vi på räddningstjänsten
övar ihop med dessa företag.
Vi kontrollerar också att de är säkra.
Det är väldigt liten risk
att du skulle drabbas vid en olycka.
Men det är ändå viktigt att du får information.
I denna text kan du läsa om hur du får veta
att en olycka har hänt.
Du får också veta vad du kan göra
för att skydda dig.

Så här får du veta att en olycka har hänt:

Ett sätt att få veta att en olycka
med farliga ännen har hänt
är genom en utomhussignal,
alltså en tuta som låter högt utomhus.
Ljudet som låter är en signal som
betyder Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Viktigt Meddelande till Allmänheten
sänds också på tv och radio.
Då är det antingen en text eller en person
som berättar vad som har hänt.

Det kan också hända att du får
Viktigt Meddelande till Allmänheten
som ett sms till din mobiltelefon.

Så ska du göra när du hör utomhussignalen:

Utomhussignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten
låter i sju sekunder.
Sedan pausas ljudet i fjorton sekunder.
Sen kommer ljud i sju sekunder till.
Detta håller på i minst två minuter.

Om du hör utomhussignalen, gör så här:

  • Gå inomhus
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på radio och titta på tv

Så ska du göra om du hamnar i rök eller gas:

Rök och gas kan ha en väldigt stickande lukt.
Det kan göra att det svider och
känns brännande i dina ögon och i din näsa.
Om du andas in rök eller gas
kan det irritera din hals och ge dig hosta.

  • Flytta dig bort från olyckan.
  • Gå mot vindens riktning.
  • Du kan göra ett eget filter för att skydda dig.
    Fukta en tygtrasa och håll den för mun och näsa.

Utomhussignalen testas fyra gånger om året

Utomhussignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten
testas fyra gånger om året.
Det görs klockan 15:00 första helgfria måndagen
i mars, juni, september och december.

Länkar till mer information på lättläst svenska:

Så får du information om det blir en kris – Krisinformation.se

Varning utomhus – Krisinformation.se