Checklista: Gå skyddsrond i ditt hem

 • Testa din brandvarnare regelbundet.
 • Komplettera dina brandvarnare med en sex kilos pulversläckare och en brandfilt.
 • Håll köksfläkten ren.
 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.
 • Var försiktig med levande ljus.
 • Är eldstaden sotad och brandskyddskontrollerad?
 • Elda på rätt sätt i öppen spis, braskamin eller kakelugn.
 • Rök aldrig när du ligger i sängen eller soffan.
 • Kontrollera och byt ut trasiga sladdar.
 • Ladda mobil, dator och annan elektronik på underlag som inte kan börja brinna på grund av värmen som alstras vid laddning.
 • Har du brandfarliga vätskor hemma? Ta reda på hur de ska förvaras.
 • Trapphus ska hållas fria från barnvagnar, pappersåtervinning och annat brännbart.
 • Ta bort skräp och annat brännbart intill huset och andra byggnader gör att undvika anlagda bränder.
 • Håll dörrar till vind, källare och förråd låsta för att förhindra anlagda bränder.