Strömavbrott

Elen i våra bostäder tar vi som en självklar del av vardagen. Den ska helt enkelt bara finnas där. Hur mycket som egentligen är beroende av el upptäcker vi ofta först när den plötsligt inte finns där. För att du ska kunna klara dig en kortare tid finns det några bra saker du kan göra.

Goda råd om strömmen försvinner

  • Ha alltid någon form av reservbelysning hemma, till exempel ficklampor. Se till att du har extra batterier.
  • Förvara värmeljus och tändstickor på en lättillgänglig plats, så att du hittar dem enkelt i mörkret om elen försvinner.
  • Sprit- eller gasolkök, fungerar utmärkt att använda vid ett elavbrott. Se till att ha bränsle till dessa.
  • Levande ljus och kokapparater kräver mycket syre – glöm inte att vädra och lämna dem aldrig obevakade!
  • Ett strömavbrott kan snabbt påverka vattentillgången – tappa upp vatten i kärl, dunkar eller flaskor!

Information i krissituationer

Vid en störning i våra samhällsfunktioner eller vid en kris är det är viktigt att få information om vad som händer. Sveriges radio är den kanal som har en skyldighet att hjälpa till med informationsspridning vid kriser. Ha därför alltid en batteriradio med färska batterier till hands för att kunna lyssna på information som ges i radio. Du kan förstås också använda bilradion.

Ha alltid aktuella telefonnummer till kommunen, räddningstjänsten, elleverantören, sjukvården och annat viktigt lättåtkomligt.

Mer information om var du kan hitta information kring kriser eller större störningar hittar du även här:
Krisberedskap