Raketer med styrpinne kräver tillstånd

2019 ändrades reglerna för fyrverkeriraketer med så kallad styrpinne. Eftersom den typen av fyrverkerier är överrepresenterad i olycksstatistiken, måste man nu ha genomgått en särskild utbildning och ha fått tillstånd för att såväl hantera och förvara som skjuta upp dem.

Två fyrverkeripjäser med styrpinne.

Fyrverkeriraket med styrpinne, en fyrverkeripjäs som är fäst på en smal pinne, vanligtvis av trä och cirka 50-80 centimeter lång.
Foto: MSB.se

Varje år skadas cirka 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukvård. I de allra flesta fall beror dessa olyckor på att man hanterat fyrverkerierna fel eller oaktsamt. Sedan 1 juni 2019 gäller därför nya regler för användning av raketer med styrpinne.

För dig som privatperson innebär de nya reglerna att du inte får skjuta raketer med styrpinne, inte ens på nyårsafton.

Om du mot förmodan vill detta så måste du gå en utbildning hos en ackrediterad utbildare, ansöka om tillstånd för hanteringen hos oss på räddningstjänsten, och sedan ansöka om att få skjuta dem hos kommun eller polis. Detta är både dyrt och tidskrävande. Så vårt tips är att du antingen avstår från att avfyra fyrverkerier (med miljö, säkerhet och störningsmoment i åtanke) eller att du nyttjar sådana pjäser som säljs av återförsäljare strax innan nyår.

Regeländringen påverkar inte användningen av övriga fyrverkerier, utan gäller endast raketer med styrpinne. Det betyder att det fortfarande är tillåtet att använda exempelvis fyrverkeritårtor utan utbildning eller tillstånd.

Mer detaljerat om regeländringen:

Sedan 1 juni 2019 gäller nya regler för användning av raketer med styrpinne. Du behöver nu ha genomgått en särskild utbildning och ha tillstånd för att såväl hantera som skjuta dem. Förändringen är ett led i att minska personskadorna som är kopplade till fyrverkerier. Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter eller fängelse i upp till tre år.

All hantering av explosiva ämnen är tillståndspliktig. Tidigare har fyrverkeriraketer med styrpinne varit undantagna från detta, om det har rört sig om en begränsad mängd. Den stora skillnaden med regeländringen som gjordes i år, är alltså att undantaget är borttaget. Nu måste alla som vill förvara, hantera och sälja fyrverkeriraketer med styrpinne ansöka om tillstånd för det. Om du söker tillstånd från oss på räddningstjänsten, måste du även visa att du har genomgått en särskild utbildning.

Utbildningen ges av privata aktörer och riktar sig främst till de som i sin yrkesutövning använder fyrverkerier, men även du som privatperson kan anmäla dig, genomföra utbildningen och sedan beviljas hantera och förvara raketerna. För att skjuta upp dem kan det sedan krävas tillstånd av Polisen enligt ordningslagen. Kommunernas lokala föreskrifter styr också var och när det är tillåtet att skjuta raketer.

color-red

10 råd för ett säkrare fyrverkeri:

  1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
  2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  4. Rigga pjäsen enligt bruksanvisningen
  5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs
  7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen
  8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkeri