Rad-och-anvisningar-Brandfarlig-vara-i-forsaljningsloka