brandvarnartest

En kvinna och en man i en hall. Mannen lyfter upp ett barn som testar brandvarnaren.