Lokala föreskrifter om frister för sotning 2015 3 5