Taxa för sotning och brandskyddskontroll från 1 april 2022