skanska_haradsudden

Karta över Norrköping, som visar Skanskas bergtäkt Häradsudden.