skanska_sankdalen

Karta som visar var Skanskas bergtäkt Sänkdalen ligger.