Två utryckningsfordon, en befälsbil och en släckbil, lämnar station Centrum i Norrköping. det är snö på marken. I bakgrunden ser man rondellen Södra promenaden/Kungsgatan.

januari 15th, 2021

Posted In: