En "tyfon", det vill säga ett stort signalhorn som används som varningssignal i systemet Viktigt meddelande till allmänheten

april 3rd, 2017

Posted In: