Bild som föreställer ett coronavirus, och undertill ser man en röd stiliserad karta över världen.texten "coronavirus, covid-19" står också på bilden.

Bild som föreställer ett coronavirus, och undertill ser man en röd stiliserad karta över världen.texten ”coronavirus, covid-19” står också på bilden.

april 6th, 2020

Posted In: