Brända vedträn liggande på varandra på marken, det brinner en liten eld på vedträna.

januari 19th, 2023

Posted In: